Hotline: 02033.825.531
Bảo Dưỡng, Sửa Chữa, Duy Tu Máy
Bảo dưỡng, sửa chữa, duy tu máy
Bảo dưỡng, sửa chữa, duy tu máy
Bảo dưỡng, sửa chữa, duy tu máy
 
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ QUẢNG NINH
MST : 5700100520
Tài khoản ngân hàng: 
 * Số tài khoản : 114 0000 10499
 * Ngân hàng TMCP Công thương Quảng Ninh.
ĐỊA CHỈ 
Số 131 đường Thành Công 
phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh.
LIÊN HỆ
* Điện thoại : 02033.825.531
* Fax : 02033.829.059 
EMAIL
congtyvantaiotoqn@gmail.com